Motie werd prangende vraag OV Lingewijk

Het wil helaas na jaren nog niet vlotten met het toegankelijk openbaar vervoer in de Lingewijk. 

De motie – het steuntje in de rug van een reeds (te) lang lopend proces – was dus overbodig. Het bleef in de raadsvergadering beperkt tot een prangende vraag van Hans van Mourik raadslid namens Stadsbelang.
Het extra geld was niet nodig om de knelpunten van het openbaar vervoer tot een
spoedig einde te brengen. Het is een insteek vanuit een geheel andere hoek en op
basis van de inspanningsverplichting aan een “toekomstig vervoerder” in de
aanbesteding ook mensen met een beperkte mobiliteit niet buitenspel te zetten.
"Jammer dat mijn intentie anders gezien werd dan de positieve drive die het had
moeten hebben op het steeds maar uitblijven van goed toegankelijk openbaar vervoer voor mensen in de Lingewijk." aldus van Mourik 
En die reiziger: Die zal nog even moeten wachten,…… want het busje komt zo.
lees meer op zijn bLog

“Luisteren, initiatieven nemen en doen”

Stadsbelang is dé plaatselijke politieke partij in de gemeente Gorinchem. Stadsbelang komt op voor de belangen van de stad Gorinchem en haar inwoners op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied. In de komende raadsperiode richten wij ons op het actief versterken en verder ontwikkelen van de economische groei in- en rondom de gemeente Gorinchem.

Stadsbelang is niet gebonden aan een landelijke partij!

We kunnen weer bellen in Gorinchem

"We hebben er even op moeten wachten, maar met onze gezamenlijke inspanning hebben we wel wat bereikt", riep Hans van Mourik, fractielid van Stadsbelang. Deze week werd door de KPN een tijdelijke nieuwe zendmast geplaatst Buiten de Waterpoort. De mast is bedoeld om de dekking in de binnenstad te verbeteren van het mobiele telefoonverkeer. Door nieuwbouw aan het nonnenveld verdween een voormalige zendmast.  

Stadsbelang Gorinchem vindt het belangrijk dat vertrouwd kan worden op een juist mobiele netwerkverbinding in Gorinchem en riep daarom in 2014 bewoners en ondernemers op om een korte vragenlijst in te vullen. Duidelijk geworden dat ook andere delen van Gorinchem kampen met de communicatie. Met de gegevens is Stadsbelang Gorinchem stappen gaan ondernemen om te komen tot een oplossing voor het probleem. 

"De praktijk moet uitwijzen of het bereik nu wel voldoende is, maar dat gaan we zeker controleren bij de mensen die ons in 2014 ook geholpen hebben" zegt Van Mourik. Met name voor hulpdiensten en huisartsen was het lastig om een goed contact met elkaar te hebben op diverse plaatsen in de binnenstad. Dat probleem is nu hopelijk opgelost. "Door de juiste samenwerking met elkaar en de gemeente kom je verder" aldus Van Mourik.   

Stadsbelang doet beroep op regelement van orde

Waar is subsidiegeld voor Koningsdag 2015

Stadsbelang eist openheid van zaken over de vraag waaraan Oranjevereniging Gorcum haar subsidiegeld voor Koningsdag én Bevrijding 2015 heeft besteed. Fractievoorzitter Dick van Zanten wil in de eerste raadsvergadering na de vakantie -1 september - antwoord op de schriftelijke vragen die zijn partij in het voorjaar stelde lees verder op ADrivierenland

Stadsbelang blijft vasthouden aan uitleg feest 

De fractie van Stadsbelang Gorinchem in de gemeenteraad is niet van plan om de vragen over de viering van Koningsdag 2015 onbeantwoord te laten. Na ruim een half jaar radiostilte vraagt Stadsbelang nogmaals aan het college van B&W om verantwoording van de Oranjevereniging over het bekritiseerde feest.
Fractie voorzitter Van Zanten gaf aan; "Het is vreemd dat de Oranjevereniging zich niet hoeft te verantwoorden voor een feest dat volgens Stadsbelang niet heeft plaatsgevonden". In de partij is een officieel verzoek nog voor de zomervakantie om inlichtingen in de maak.

Lees meer op de voorpagina van de GorcumseCourant. Op de rechterzijde staat tevens een artikel betreffende het wachtgeld. Ook daar heeft onze fractie bedenkingen bij geplaatst.   


Opnieuw raadsvragen over subsidie Koningsdag

Een dag na Koningsdag trok Stadsbelang al aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders met vragen over de festiviteiten. Op sociale media voerden vooral kritiek en teleurstelling de boventoon, in plaats van enthousiaste reacties. ,,Die 20.000 euro subsidie was vooral bedoeld voor extra festiviteiten rond de viering van 70 jaar vrijheid'', blikt Dick Van Zanten terug. ,,Daarvoor is een plan ingediend door de stichting. Heeft ze gedaan wat ze daarin beloofd heeft? Dat willen we van het college van burgemeester en wethouders weten.''
Lees meer 

Voor meer informatie of ideeën kunt u contact met ons opnemen

13.07.2017 - Anbi-status

Politieke vereniging Stadsbelang heeft bij de belastingdienst de z.g. ANBI-status aangevraagd. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Lees meer

11.07.2017 - Glasvezelmotie

Fractie Stadsbelang dient een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering. De motie werd aangenomen met steun van de PvdA en VVD.
Lees meer

31.05.2017 - Nieuw bestuur Stadsbelang

Op de algemene ledenvergadering van Stadsbelang Gorinchem van 10 mei 2017 hebben de leden een nieuw bestuur gekozen. Hierbij werd Ed Ligthert gekozen tot waarnemend voorzitter van de vereniging.
Lees meerShare