Hannie Hania overleden

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat, geheel onverwacht vanavond op 72 jarige leeftijd Hannie Hania is overleden. Zij was tientallen jaren het gezicht en de stem van Stadsbelang in de gemeenteraad. Hannie was geboren en getogen in Gorinchem en haar inbreng in de Gorinchemse politiek was groot.

26-3-2017
Fractie en bestuur Stadsbelang Gorinchem


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Luisteren, initiatieven nemen en doen”

Stadsbelang is dé plaatselijke politieke partij in de gemeente Gorinchem. Stadsbelang komt op voor de belangen van de stad Gorinchem en haar inwoners op sociaal, cultureel, maatschappelijk en economisch gebied. In de komende raadsperiode richten wij ons op het actief versterken en verder ontwikkelen van de economische groei in- en rondom de gemeente Gorinchem.

Stadsbelang is niet gebonden aan een landelijke partij!

We kunnen weer bellen in Gorinchem

"We hebben er even op moeten wachten, maar met onze gezamenlijke inspanning hebben we wel wat bereikt", riep Hans van Mourik, fractielid van Stadsbelang. Deze week werd door de KPN een tijdelijke nieuwe zendmast geplaatst Buiten de Waterpoort. De mast is bedoeld om de dekking in de binnenstad te verbeteren van het mobiele telefoonverkeer. Door nieuwbouw aan het nonnenveld verdween een voormalige zendmast.  

Stadsbelang Gorinchem vindt het belangrijk dat vertrouwd kan worden op een juist mobiele netwerkverbinding in Gorinchem en riep daarom in 2014 bewoners en ondernemers op om een korte vragenlijst in te vullen. Duidelijk geworden dat ook andere delen van Gorinchem kampen met de communicatie. Met de gegevens is Stadsbelang Gorinchem stappen gaan ondernemen om te komen tot een oplossing voor het probleem. 

"De praktijk moet uitwijzen of het bereik nu wel voldoende is, maar dat gaan we zeker controleren bij de mensen die ons in 2014 ook geholpen hebben" zegt Van Mourik. Met name voor hulpdiensten en huisartsen was het lastig om een goed contact met elkaar te hebben op diverse plaatsen in de binnenstad. Dat probleem is nu hopelijk opgelost. "Door de juiste samenwerking met elkaar en de gemeente kom je verder" aldus Van Mourik.   

Stadsbelang doet beroep op regelement van orde

Waar is subsidiegeld voor Koningsdag 2015

Stadsbelang eist openheid van zaken over de vraag waaraan Oranjevereniging Gorcum haar subsidiegeld voor Koningsdag én Bevrijding 2015 heeft besteed. Fractievoorzitter Dick van Zanten wil in de eerste raadsvergadering na de vakantie -1 september - antwoord op de schriftelijke vragen die zijn partij in het voorjaar stelde lees verder op ADrivierenland

Stadsbelang blijft vasthouden aan uitleg feest 

De fractie van Stadsbelang Gorinchem in de gemeenteraad is niet van plan om de vragen over de viering van Koningsdag 2015 onbeantwoord te laten. Na ruim een half jaar radiostilte vraagt Stadsbelang nogmaals aan het college van B&W om verantwoording van de Oranjevereniging over het bekritiseerde feest.
Fractie voorzitter Van Zanten gaf aan; "Het is vreemd dat de Oranjevereniging zich niet hoeft te verantwoorden voor een feest dat volgens Stadsbelang niet heeft plaatsgevonden". In de partij is een officieel verzoek nog voor de zomervakantie om inlichtingen in de maak.

Lees meer op de voorpagina van de GorcumseCourant. Op de rechterzijde staat tevens een artikel betreffende het wachtgeld. Ook daar heeft onze fractie bedenkingen bij geplaatst.   


Opnieuw raadsvragen over subsidie Koningsdag

Een dag na Koningsdag trok Stadsbelang al aan de bel bij het college van burgemeester en wethouders met vragen over de festiviteiten. Op sociale media voerden vooral kritiek en teleurstelling de boventoon, in plaats van enthousiaste reacties. ,,Die 20.000 euro subsidie was vooral bedoeld voor extra festiviteiten rond de viering van 70 jaar vrijheid'', blikt Dick Van Zanten terug. ,,Daarvoor is een plan ingediend door de stichting. Heeft ze gedaan wat ze daarin beloofd heeft? Dat willen we van het college van burgemeester en wethouders weten.''
Lees meer 

Voor meer informatie of ideeën kunt u contact met ons opnemen

14.06.2016 - Onkruidbeheer loopt uit de hand

Onkruid schiet tussen de straatstenen omhoog. Budget structureel verhoogd. ,,Veel te weinig'', zegt Dick van Zanten van Stadsbelang
Lees meer

23.03.2016 - Onkruidbestrijding kost veel meer

Gorinchem is veel meer geld kwijt aan onkruidbestrijding dan begroot, zo melden burgemeester en wethouders. Het groen zonder gif te lijf gaan, kost de Arkelstad bijna 134.000 euro per jaar, terwijl er maar zo'n kleine 49.000 euro was gereserveerd.
Lees meer

10.03.2016 - Besluitvorming rondom De Nieuwe Doelen

Uitgesproken betoog tijdens de behandeling en besluitvorming rondom De Nieuwe Doelen door Stadsbelang
Lees meerShare